Η ιατρική ομάδα αποτελείται από τους ωτορινολαρυγγολόγους:

  

Στην γραμματειακή υποστήριξη εργάζονται οι:

 - Χριστίνα Μιχαηλίδου &
 - Δάφνη Μπρόλιου